MODELS


aki_003
Aki
Height: 166 cm
Bust: 84 cm
Waist: 62 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLACK
Eyes: BROWN
Aleksandra_P_(2)_022
Aleksandra P.
Height: 171 cm
Bust: 83 cm
Waist: 61 cm
Hips: 88 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: GREY
aleksandra_t_MAIN
Aleksandra T.
Height: 177 cm
Bust: 93 cm
Waist: 67 cm
Hips: 103 cm
Shoe: 41 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
aleksey_o_013
Aleksey O.
Height: 188 cm
Bust: 95 cm
Waist: 76 cm
Hips: 99 cm
Shoe: 44 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
alessandra_p_MAIN
Alessandra P.
Height: 174 cm
Bust: 92 cm
Waist: 63 cm
Hips: 93 cm
Shoe: 36,5 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
alex_l_001
Alex L.
Height: 174 cm
Bust: 79 cm
Waist: 59 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Alexey_K_(2)_021
Alexey K.
Height: 188 cm
Bust: 104 cm
Waist: 80 cm
Hips: 96 cm
Shoe: 44 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Alina_A_(1)_006
Alina A.
Height: 179 cm
Bust: 83 cm
Waist: 60 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 39 cm
Hair: LIGHT BROWN
Eyes: BROWN
alina_lo_MAIN
Alina L.
Height: 164 cm
Bust: 80 cm
Waist: 62 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 38 cm
Hair: GINGER
Eyes: BLUE
anastastasia_al_***MAIN
Anastasia Al.
Height: 175 cm
Bust: 90 cm
Waist: 62 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
angela_m_9
Angela M.
Height: 176 cm
Bust: 82 cm
Waist: 59 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 38 cm
Hair: GINGER
Eyes: GREEN
Angelina_B_(1)_026
Angelina B.
Height: 175 cm
Bust: 84 cm
Waist: 57 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
anna_p_026
Anna P.
Height: 175 cm
Bust: 83 cm
Waist: 61 cm
Hips: 91 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
anna_w_011
Anna W.
Height: 145 cm
Bust: 60 cm
Waist: 51 cm
Hips: 65 cm
Shoe: 35 cm
Hair: BLACK
Eyes: BROWN
artemiy_s_MAIN
Artemiy S.
Height: 193 cm
Bust: 103 cm
Waist: 92 cm
Hips: 103 cm
Shoe: 45 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE