MODELS


aki_003
Aki
Height: 166 cm
Bust: 84 cm
Waist: 62 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLACK
Eyes: BROWN
Aleksandra_P_(2)_022
Aleksandra P.
Height: 171 cm
Bust: 83 cm
Waist: 61 cm
Hips: 88 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: GREY
aleksandra_t_MAIN
Aleksandra T.
Height: 177 cm
Bust: 93 cm
Waist: 67 cm
Hips: 103 cm
Shoe: 41 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
aleksey_o_013
Aleksey O.
Height: 188 cm
Bust: 95 cm
Waist: 76 cm
Hips: 99 cm
Shoe: 44 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
alessandra_p_MAIN
Alessandra P.
Height: 174 cm
Bust: 92 cm
Waist: 63 cm
Hips: 93 cm
Shoe: 36,5 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
alex_l_001
Alex L.
Height: 174 cm
Bust: 79 cm
Waist: 59 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Alexey_K_(2)_021
Alexey K.
Height: 188 cm
Bust: 104 cm
Waist: 80 cm
Hips: 96 cm
Shoe: 44 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Alina_A_(1)_006
Alina A.
Height: 179 cm
Bust: 83 cm
Waist: 60 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 39 cm
Hair: LIGHT BROWN
Eyes: BROWN
alina_lo_MAIN
Alina L.
Height: 164 cm
Bust: 80 cm
Waist: 62 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 38 cm
Hair: GINGER
Eyes: BLUE
anastastasia_al_***MAIN
Anastasia Al.
Height: 175 cm
Bust: 90 cm
Waist: 62 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
angela_m_9
Angela M.
Height: 176 cm
Bust: 82 cm
Waist: 59 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 38 cm
Hair: GINGER
Eyes: GREEN
Angelina_B_(1)_026
Angelina B.
Height: 175 cm
Bust: 84 cm
Waist: 57 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
anna_p_026
Anna P.
Height: 175 cm
Bust: 83 cm
Waist: 61 cm
Hips: 91 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
anna_w_011
Anna W.
Height: 145 cm
Bust: 60 cm
Waist: 51 cm
Hips: 65 cm
Shoe: 35 cm
Hair: BLACK
Eyes: BROWN
artemiy_s_MAIN
Artemiy S.
Height: 193 cm
Bust: 103 cm
Waist: 92 cm
Hips: 103 cm
Shoe: 45 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Daria_K_(1)_04
Daria H.
Height: 180 cm
Bust: 84 cm
Waist: 62 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE / GREY
dasha_s_003
Dasha S.
Height: 166 cm
Bust: 82 cm
Waist: 61 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: GREY
diana_z_001
Diana Z.
Height: 179 cm
Bust: 85 cm
Waist: 61 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Elena_S_(1)_014
Elena S.
Height: 169 cm
Bust: 74 cm
Waist: 56 cm
Hips: 85 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: GREY
eleonora_001
Eleonora S.
Height: 175 cm
Bust: 84 cm
Waist: 60 cm
Hips: 88 cm
Shoe: 38 cm
Hair: LIGHT BROWN
Eyes: GREY
elina_s_016
Elina Sh.
Height: 173 cm
Bust: 88 cm
Waist: 60 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: LIGHT BROWN
Eyes: BLUE
emilia_kozlova_***MAIN
Emi K.
Height: 172 cm
Bust: 80 cm
Waist: 57 cm
Hips: 85 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
emilia_g_035
Emilia G.
Height: 173 cm
Bust: 82 cm
Waist: 57 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
evgeniy_p_018
Evgeniy P.
Height: 186,5 cm
Bust: 99 cm
Waist: 82 cm
Hips: 96 cm
Shoe: 44 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
fransita_MAIN
Fransita
Height: 182 cm
Bust: 87 cm
Waist: 63 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 41 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Igor_A_(1)_017
Igor A.
Height: 187 cm
Bust: 90 cm
Waist: 72 cm
Hips: 94 cm
Shoe: 43 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
julia_ko_033
Julia K.
Height: 174 cm
Bust: 83 cm
Waist: 63 cm
Hips: 93 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREEN
Julia_V_(1)_01
Julia V.
Height: 172 cm
Bust: 83 cm
Waist: 62 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
katya_k_002
Katya K.
Height: 173 cm
Bust: 88 cm
Waist: 63 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 38,5 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
katya_t_004
Katya T.
Height: 178 cm
Bust: 84 cm
Waist: 59 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREEN
Katya_Y_(1)_017
Katya Y.
Height: 180 cm
Bust: 80 cm
Waist: 62 cm
Hips: 88 cm
Shoe: 40 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
ksenia_g_010
Ksenia G.
Height: 170 cm
Bust: 78 cm
Waist: 58 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREY
Lera_M_(1)_014
Lera M.
Height: 177 cm
Bust: 76 cm
Waist: 61 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 40 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
liana_z_MAIN
Liana Z.
Height: 179 cm
Bust: 82 cm
Waist: 63 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 40 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
liz_sh_MAIN
Liz Sh.
Height: 172 cm
Bust: 82 cm
Waist: 59 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: DARK BLOND
Eyes: GREEN
mara_epif_MAIN
Mara E.
Height: 177 cm
Bust: 82 cm
Waist: 61 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Maria_B_(1)_017
Maria M.
Height: 170 cm
Bust: 84 cm
Waist: 62 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Marina_K_(1)_085
Marina K.
Height: 174 cm
Bust: 84 cm
Waist: 63 cm
Hips: 86 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
masha_k_034
Masha K.
Height: 177 cm
Bust: 89 cm
Waist: 62 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
nastya_t_007
Nastya T.
Height: 174 cm
Bust: 80 cm
Waist: 62 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 38 cm
Hair: GINGER
Eyes: BROWN
Nata_C_(2)_0011
Nata C.
Height: 175 cm
Bust: 86 cm
Waist: 62 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREEN
natalie_p_MAIN
Natalie P.
Height: 172 cm
Bust: 82 cm
Waist: 62 cm
Hips: 91 cm
Shoe: 38 cm
Hair: LIGHT BROWN
Eyes: GREEN
Natasha_A_(01)_08
Natasha A.
Height: 171.5 cm
Bust: 82 cm
Waist: 60 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREEN
nelli_m_017
Nelli M.
Height: 173 cm
Bust: 82 cm
Waist: 59 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: HAZEL
Nina_K_(1)_0023
Nina K.
Height: 177 cm
Bust: 73 cm
Waist: 59 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 39 cm
Hair: GINGER
Eyes: GREEN
nina_u_026
Nina U.
Height: 175 cm
Bust: 76 cm
Waist: 58 cm
Hips: 83 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BLOND
Eyes: GREEN
Polina_I_(2)_023
Polina I.
Height: 178 cm
Bust: 88 cm
Waist: 59 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
Rita_S_(11)_052
Rita S.
Height: 177 cm
Bust: 82 cm
Waist: 60 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 38 cm
Hair: DARK BLOND
Eyes: BLUE
sofya_n_MAIN
Sofya N.
Height: 172 cm
Bust: 80 cm
Waist: 56 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Tori_B_(6)_023
Tori B.
Height: 175 cm
Bust: 85 cm
Waist: 60 cm
Hips: 87 cm
Shoe: 39 cm
Hair: GINGER
Eyes: BLUE
Valeria_Z_(01)_09
Valeria Z.
Height: 110 cm
Bust: 55 cm
Waist: 52 cm
Hips: 58 cm
Shoe: 28 cm
Hair: DARK BLOND
Eyes: GREEN
Vasilina_I_(7)_030
Vasilina I.
Height: 177.5 cm
Bust: 80 cm
Waist: 62 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
veronika_kr_MAIN
Veronika K.
Height: 168 cm
Bust: 81 cm
Waist: 58 cm
Hips: 82 cm
Shoe: 39 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
viktoriya_vol_008
Viktoriya Vol.
Height: 178 cm
Bust: 85 cm
Waist: 63 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 40 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
Vlada_R_026
Vlada R.
Height: 171,5 cm
Bust: 80 cm
Waist: 60 cm
Hips: 92 cm
Shoe: 37,5 cm
Hair: Brown
Eyes: Brown
vladimir6
Vladimir G.
Height: 185 cm
Bust: 84 cm
Waist: 67 cm
Hips: 85 cm
Shoe: 42 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN
Vladislava_R_(1)_015
Vladislava R.
Height: 178 cm
Bust: 80 cm
Waist: 59 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 40 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
Yana_K_(1)_01
Yana K.
Height: 175 cm
Bust: 76 cm
Waist: 63 cm
Hips: 89 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
dmitrieva yulia 000***MAIN
Yulia D.
Height: 168 cm
Bust: 90 cm
Waist: 62 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BLOND
Eyes: BLUE
yulli_k_MAIN
Yulli K.
Height: 171 cm
Bust: 86 cm
Waist: 61 cm
Hips: 90 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BLUE
Yulya_K_(1)_006
Yulya K.
Height: 173 cm
Bust: 76 cm
Waist: 60 cm
Hips: 84 cm
Shoe: 38 cm
Hair: BROWN
Eyes: BROWN